Mgr. Ing. Lumír HODINA

Rigorózní práce

Oddlužení se zaměřením na společné oddlužení manželů

Deductibility with a focus on joint redress of spoust
Anotace:
Předložená rigorózní práce si klade za cíl popsat a zanalyzovat jeden z institutů insolvenčního práva, oddlužení. Speciální pozornost je věnována problematice společného oddlužení manželů. V úvodu jsou stručně představeny základní pojmy, které se k dané problematice váží a současně je v základních obrysech popsáno insolvenční řízení. Hlavní část práce se pak věnuje problematice oddlužení, a to od podání …více
Abstract:
The presented thesis aims to describe and analyze one of the institutes of insolvency law, debt relief. Special attention is paid to the issue of joint redress of spouses. In the introduction are presented basic concepts that are related to the given issue and at the same time basic inscriptions are described in insolvency proceedings. The main part of the thesis deals with the issue of debt relief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODINA, Lumír. Oddlužení se zaměřením na společné oddlužení manželů. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.