Petra Minaříková

Bakalářská práce

Discharge of debts as a method of resolving insolvency

Oddlužení jako způsob řešení úpadku
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oddlužením fyzických osob, které je upraveno v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jenž nabyl účinnosti 1. 1. 2008. Účelem práce je poskytnout základní analýzu tohoto nelikvidačního způsobu řešení úpadku, jehož zásadní problematika je prezentována na judikatuře vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR. Poslední kapitola je věnována společnému …více
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the discharge of debts of a natural person which is governed by the Act No.182/2006 Coll., on Insolvency and Methods of Resolution (the Insolvency Act) and that came into force on January 1st 2008. The aim of this thesis is to provide a fundamental analysis of this non-eliminative method of resolving insolvency and the underlying issues are illustrated by the rulings …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Petr Valenta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32599

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo