Kristýna PETROVÁ

Bakalářská práce

Komparativní analýza české a francouzské právní úpravy vyživovací povinnosti a rozbor příslušné právní terminologie

Comparative analysis of the Czech and French law dealing with maintenance obligation and analysis of the relevant legal terminology
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posoudit míru rozdílnosti či podobnosti české a francouzské právní úpravy vyživovací povinnosti. Obsah práce se člení na pět kapitol, přičemž první část je zaměřena na teoretickou stránku této práce. První kapitola představuje úvod do rodinného práva České republiky a Francie a poskytuje stručný přehled jeho historie, pramenů a struktury. Druhá kapitola se věnuje všem …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the degree of difference or similarity between the Czech and French legal support obligations. The content of this work is divided into five chapters; with the first section fo-cusing on the theoretical aspect of this thesis. Chapter number one opens with a description of family law in the Czech Republic and France; giving a brief introduction to its history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Kristýna. Komparativní analýza české a francouzské právní úpravy vyživovací povinnosti a rozbor příslušné právní terminologie. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5iqkii 5iqkii/2
9. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2017
Bulanova, L.
10. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.