MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Doctoral thesis

Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby

Epidemiology, etiology, diagnostics and treatment of triple negative breast cancer
Abstract:
Triple negativní karcinom prsu (TNBC) charakterizuje chybění exprese alfa estrogenových, progesteronových a HER2 receptorů. Histologicky se jedná o převážně nízce diferencované karcinomy, většina patří do basal-like podskupiny. Klinicky se vyznačují vyšší agresivitou, častějším vznikem lokálních recidiv a orgánových metastáz. Častěji se vyskytují u mladších žen a bývají spjaty s dědičnou formou karcinomu …more
Abstract:
Triple negative breast cancer is defined by a lack of expression of α-estrogen receptor, progesterone and HER2 receptors. In histology it is usually low-differentiated carcinomas, majority belonging to the basal-like subtype. These tumors are aggressive, with more frequent local relaps and distant metastasis. They are more common in younger women and are often associated with the occurrence of hereditary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 8. 2016
  • Supervisor: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta