Bc. Tomáš Singer

Master's thesis

Právní úprava paliativní péče v České republice

The Legislation of Palliative Care in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá otázkou právní úpravy paliativní péče v České republice. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část je věnována vymezení základních východisek jako důstojné umírání, eutanazie a vztah paliativní péče s eutanazií. Druhá část je zaměřena na pojem paliativní péče, její zásady a formy organizace. Ve třetí části autor analyzuje právní úpravu paliativní péče. Specificky …viac
Abstract:
The thesis focuses on the question of the legislation of palliative care in the Czech Republic. The thesis is divided into four basic parts. First part is devoted to the definiton of basic terms like dignified death, euthanasia and the connection between palliative care and euthanasia. Second part is focused on the term of palliative care, principles and forms of organization. In the third part, the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta