Bc. Klára Chromková

Bakalářská práce

Institut „dříve vysloveného přání“ a jeho význam ve vnímání důstojného dožívání a smrti

The advance directive and its significance in perception of dignified rest of life and death
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem smrti a umírání v české společnosti a jejího legislativního rámce, se zaměřením na význam právního institutu „dříve vysloveného přání“. Tento institut umožňuje těžce nemocným pacientům vyjádřit se, co se bude dít s jejich životem v případě, že se k tomu později již nebudou moci vyjádřit vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu. Práce je shrnutím dosud dostupných …více
Abstract:
My thesis is concerned on the topic of death and dying in the czech society and its legislation, particularly concerned on meaning of legal institute „advance directive“. This institute enables seriously ill patients express what will happen with their lives if they cannot express it regarding their unfavourable health conditions in the future. Thesis is summary of available sources, monographs, articles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kotašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií