Theses 

Analysis of Customers' Satisfaction in the Hotel CENTRO Hustopeče a.s. – Hana KINCLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Hana KINCLOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of Customers' Satisfaction in the Hotel CENTRO Hustopeče a.s.

Analysis of Customers' Satisfaction in the Hotel CENTRO Hustopeče a.s.

Abstract: This bachelor thesis focuses on customers' satisfaction in hotel CENTRO Hustopeče a.s. The aim of thesis is to analyze overall customers' satisfaction and to find out their opinion about possible building of wellness centre. The theoretical part deals with customers' satisfaction, service marketing and particular steps of marketing research. The practical part includes the introduction of company and the survey of customers' satisfaction and their opinion about wellness centre. Based on acquired findings, the author gives recommendations that should help to increase customers' satisfaction.

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků hotelu CENTRO Hustopeče a.s. Cílem práce je analyzovat celkovou spokojenost zákazníků a zjistit, jaký je jejich názor na možnou výstavbu wellness centra. Teoretická část se zabývá spokojeností zákazníků, marketingem služeb a konkrétními kroky marketinkového výzkumu. Praktická část obsahuje představení společnosti a analýzu spokojenosti zákazníků a jejich názoru na wellness centrum. Na základě získaných poznatků autor dává doporučení, která mohou pomoci ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Keywords: spokojenost zákazníků, marketing služeb, marketingový výzkum, průzkum pomocí dotazníků

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
  • Identifikátor: 19536

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19536 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KINCLOVÁ, Hana. Analysis of Customers' Satisfaction in the Hotel CENTRO Hustopeče a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz