Theses 

Vliv Corporate Image na zaměstnance a zákazníky – Bc. Andrea Proschekova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Andrea Proschekova

Diplomová práce

Vliv Corporate Image na zaměstnance a zákazníky

Effect of Corporate Image for Employees and Customers

Anotace: V diplomové práci „Vliv Corporate Image na zaměstnance a zákazníky“ jsou popsány základní otázky podnikové kultury a image v konkrétních společnostech. Dále je charakterizována etika v rámci podnikání, její jednotlivé nástroje a celkové řízení. Následuje vymezení etického kodexu, jeho tvorba, struktura a vliv na podnik. V praktické části je provedena analýza nově zformované Corporate Identity konkrétní společnosti. Hodnoceni vlivu zaměstnanců a obchodních partnerů na utváření firemní image. K získání potřebných informací je použita forma dotazníku určeného pro zaměstnance, vedení a obchodní partnery vybraného podniku.

Abstract: The diploma work Impact of Corporate Image on Employees and Customers describes the basic issues of Corporate Culture and Image in specific companies. Further, it characterizes business ethics, its individual tools and overall management. Following is the definition of an ethical code, its creation, structure and impact on a company. The practical part analyses newly created corporate identity of a specific company; evaluation of the impact of employees and business partners on creation of the company image. In order to collect the necessary information I used a questionnaire for employees, management and business partners of the chosen company.

Klíčová slova: Podniková identita, podniková kultura, etický kodex firmy, podniková image, chování zaměstnanců, zaměstnanci, zákazníci, efektivita práce, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:28, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz