Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.

Disertační práce

Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?

Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?
Anotace:
Velikost genomu u rostlin a její selektivní význam je již několik desetiletí předmětem výzkumu, přesto však některé otázky stále zůstávají nezodpovězeny. Velikost genomu ovlivňuje množství znaků na rostlinách (např. velikost průduchů, maximální výška, hmotnost semen) a má celou řadu fyziologických (např. hospodaření s vodou) a ekologických (např. fenologie, minimální generační doba, životní formy) …více
Abstract:
For several decades, the genome size and its selective significance is a subject of research, nevertheless, some questions still remain unanswered. The genome size affects a number of plant traits (e. g. stomatal size, maximum height, seed mass) and has a series of physiological (e. g. water use efficiency) and ecological (e. g. phenology, minimum generation time, life forms) implications. However …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., Dr. Eva Maria Temsch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta