Kristýna Svobodová

Bakalářská práce

Vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti

Impact of Marketing Communications on Consumer's Behavior
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat konzumním chováním spotřebitele, který je pod neustálým vlivem marketingové komunikace. Domnívám se, že dnešní společnost je z velké míry ovlivňována prvky marketingového mixu, pomocí kterých se snaží docílit nadměrné konzumace věcí a služeb. První část je věnována vysvětlení základních pojmů, jako konzumerismus a marketing. Nejprve se zabývám definicí konzumerismu …více
Abstract:
My bachelor work is focused on consumption behavior of consumer who is under the constant pressure of marketing communication. I think nowadays society is influenced a lot by elements of marketing mix which targets on excessive consumption of goods and services. First part is focused on basic term explanation, which are for example consumerism and marketing. I deal with a definition of consumerism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní