Bc. Kateřina Géčová

Bakalářská práce

English Language Course for Super Young Learners in Kindergarten

English Language Course for Super Young Learners in Kindergarten
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem kurzu cizího jazyka vyučovaného v mateřské škole pro velmi malé děti. Teoretická část popisuje základní terminologii v oblasti učení se a osvojování mateřského i cizího jazyka. Kapitoly tři a čtyři se zabývají vzděláváním dětí v mateřské škole a charakteristikami, které jsou typické pro předškolní děti ve věku 2-6 let. Cílem praktické části práce je …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to introduce a proposal for foreign language course for super young learners (SYLs) in kindergartens. Firstly, the theoretical part explains key terminology and provides an insight into first and second language acquisition. It outlines some of the approaches to explaining second language acquisition. Chapters three and four deal with children’s learning at kindergarten and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta