Mgr. Lenka Liedermanová

Master's thesis

Ischemická choroba srdeční

Ischemic heart disease
Abstract:
Tématem teoreticko výzkumné práce je ischemická choroba srdeční. Hlavním cílem práce bylo zjistit povědomí veřejnosti o této chorobě. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii srdce, aterosklerózu a její rizikové faktory vzniku. Dále se pak teoretická část zabývá chronickými a akutními formami ischemické choroby srdeční, jejich diagnostikou a léčbou. Ve výzkumné části jsou zpracovány údaje …more
Abstract:
The topic of this theoretical-research work is ischemic heart disease. The main objective was to ascertain public awareness of the disease. The theoretical part focuses on the anatomy and physiology of the heart, atherosclerosis and its risk factors. Further, the theoretical part addresses the chronic and acute forms of ischemic heart disease, their diagnosis and treatment. The research part processes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Liedermanová, Lenka. Ischemická choroba srdeční. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií