Bc. Amir Khatib

Diplomová práce

Ischemická choroba srdeční – vliv ambulantní kardiovaskulární rehabilitace na parametry aerobní kapacity, tělesné výkonnosti a svalovou sílu u žen

Ischemic heart disease – the effect of outpatient cardiovascular rehabilitation on the maximum aerobic capacity, performance and muscle strength of women
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního ambulantního rehabilitačního programu na parametry transportního systému, tělesné výkonnosti a svalové síly při testu 1-RM u pacientek s ischemickou chorobou srdeční. Všechny pacientky byly starší45 let. Z parametrů transportní aerobní kapacity a výkonnosti jsme hodnotili vrcholový výkon(Wpeak, Wpeak.kg-1),vrcholovou aerobní kapacitu(VO2peak, VO2peak …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the influence of the twelve-week outpatient rehabilitation program on transport system, physical performance and 1-RM parameters in patients with coronary heart disease. All patients were older than 45 years. From the oxygen transport system parameters and physical performance, we measured the peak workload (Wpeak, Wpeak.kg-1), peak aerobic capacity(VO2peak, VO2peak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta