Bc. Klára LIČKOVÁ

Diplomová práce

Programy prevence zneužívání drog

Drug abusing prevention program
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá programy prevence zneužívání drog. Teoretická část je seskupení informací od užívání drog, jejich rozdělení a působnosti. Zjišťuje, zda preventivní programy vedou k odstranění nebo zmírnění počtu uživatelů, kteří zneužívají psychotropní látky. Výzkumná část popisuje metodologii výzkumného šetření s cílem na zakotvenou teorii jako design kvalitativního výzkumu. Hlavní …více
Abstract:
This thesis deals with programs of drug abuse prevention. The theoretical part is a grouping of information from drug use, their distribution and scope. Whether preventive programs lead to the elimination or alleviation of the number of users who abuse psychotropic substances. The research part describes the methodology of the research aimed at grounded theory as a design of qualitative research. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIČKOVÁ, Klára. Programy prevence zneužívání drog. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)