Jarmila Václavíková

Bakalářská práce

Preventivní programy na 2. stupni základních škol ve Zlíně

Prevention Programmes in Upper Primary Schools in Zlín
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá činností školních metodiků prevence a zkoumá prevenci ve školním prostředí. První, teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na prevenci, druhá pojednává o systému školské primární prevence a třetí se zabývá prací školního metodika prevence a tvorbou minimálního preventivního programu. Navazující praktická část se pomocí kvalitativního výzkumného …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the activities of prevention methodologists at schools and explores prevention in the school environment. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part consists of three sections. The first section focuses on prevention, the next one deals with the system of school primary prevention, and the third one explores the work of prevention methodologist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Martincová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Václavíková, Jarmila. Preventivní programy na 2. stupni základních škol ve Zlíně. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe