Štěpán Wasserbauer

Bakalářská práce

Implementace programu WHO Zdraví 21 v ČR a v kraji Vysočina

Implementation of the WHO Zdravi 21 Programme in the Czech Republic and in the Vysocina Region
Anotace:
Teoretickým východiskem práce bude vymezení Světové zdravotnické organizace (WHO) a programu ZDRAVÍ 21, jenž je doporučením pro jednotlivé evropské státy, jak zlepšit zdraví svých občanů. V ČR byl tento program přijat vládou v rámci celé ČR i v rámci jednotlivých regionů. Práce se bude především zabývat implementací programu v rámci jak celé ČR, tak i v konkrétních podmínkách kraje Vysočina.
Abstract:
Theoretical way out of my work will be determination of the World Health Organization and the programme ZDRAVI 21 which is recommended for individual European states how to improve health of their citizens. This programme has been accepted by the government within the whole Czech Republic even in terms of individual regions. My thesis will be mostly dealed with implementation of the programme within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2009
  • Vedoucí: Jaroslava Sedláková
  • Oponent: Irena Zimenová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14992