Bc. Vlasta Palichová

Bakalářská práce

Professional Development of an Experienced Teacher - Case Study

Professional Development of an Experienced Teacher - Case Study
Anotace:
Tato bakalářská práce je případovou studií zkušené učitelky jazyků, reflektující a zkoumající její profesní vývoj a rozvoj se zaměřením na vnitřní a vnější determinanty. Cílem této práce je prozkoumat vzdělávací podněty a přinést hlubší vhled do tematiky profesního rozvoje zkušeného učitele. Teoretická část se zabývá definicí zkušeného učitele a představuje různé úrovně kompetencí a zkušeností učitelů …více
Abstract:
This bachelor thesis is a case study of an experienced language teacher, reflecting and examining her professional development with a focus on internal and external determinants that have influenced its realization. This work aims to investigate educational stimuli and bring a deeper insight and understanding of an experienced teacher´s professional development. The theoretical part deals with the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta