Maryna Zaruba

Diplomová práce

Financial Factors Affecting the Financial Performance of the Company

Financial Factors Affecting the Financial Performance of the Company
Anotace:
The content of this diploma thesis is financial analysis of the Volkswagen Group and evaluation of the impact of the crisis on the German automotive concern. The work is divided into two parts. The theoretical part consists of a professional literature review, that provides relevant theoretical knowledge to conduct an analysis in the practical part of the work. The second chapter describes the roots …více
Abstract:
Obsahem této diplomové práce je finanční analýza koncernu Volkswagen a zhodnocení dopadu krize na německý automobilový koncern. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje přehled odborné literatury, která poskytuje relevantní teoretické znalosti k provedení analýzy v praktické části práce. Druhá kapitola popisuje příčiny světové finanční krize se zaměřením na finanční ukazatele a další …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Kalinová
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní