Theses 

Finanční analýza účetní závěrky vybraného podnikatelského subjektu – Bc. Petra Šmídová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Šmídová, DiS.

Diplomová práce

Finanční analýza účetní závěrky vybraného podnikatelského subjektu

Financial statements analysis of particular company

Anotace: Diplomová práce pojednává o finanční analýze účetních výkazů, a to rozvahy, zisků a ztrát podniku za určité časové období. Obsahuje teoretická východiska finanční analýzy, postupy potřebné k úspěšné analýze, ale také samotnou analýzu vybraných položek účetních výkazů. Cílem práce je navrhnout managementu firmy případná opatření k vylepšení ekonomické situace v podniku.

Abstract: This theses deals with analysis of financial statement, balance sheet, profits and losses of company at specific period. It includes in part theoretical bases of financial analysis, in part directions needed to successful analysis and analysis of chosen financial statements items. The main objective of this work is to propose possible measures for improvement to the management of the company.

Klíčová slova: Finanční analýza, ukazatele finanční analýzy, financial analysis, indicators of financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Janka Medveďová
  • Oponent: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz