Bc. Patrik Búci

Diplomová práce

Effect of mergers of Czech companieson their financial indicators over 5 yearspan after undertaking the merger andimplications for management practice

Effect of mergers of Czech companies on their financial indicators over a five-year span after undertaking the merger and implications for managerial practice
Anotace:
Táto diplomová práca má za cieľ zanalyzovať vplyv fúzií na finančnú výkonnosť českých podnikov, ktoré prešli fúziou počas rokov 2001 až 2011. Analýza je uskutočnená pomocou metódy latentných rastových krivkových modelov. Táto práca je do istej miery rozšírenie štúdie uskutočnenej v bakalárskej práci, ale tentokrát je analyzovaných 5 rokov opakovaných meraní indikátorov ROA, ROE a Debt ratio po uskutočnení …více
Abstract:
This master thesis aims to analyse the effect of mergers on the financial performance of Czech companies undertaking the merger throughout the years 2001 and 2011. The analysis is conducted using the method called latent growth curve models. The work is, to some extent, an extension of my previous study on the same topic done in the bachelor thesis, but 5 years of repeated measures of ROA, ROE and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta