Dominika KADLECOVÁ

Bakalářská práce

Prosociální chování v příbězích dětské literatury

Prosocial behavior in the stories of children's literature
Anotace:
Závěrečná bakalářská práce se zabývá rozvojem prosociálního chování u dítěte v předškolním období, pomocí příběhů a pohádek obsahujících prosociální prvky. Je tvořena dvěma částmi. Teoretická část se zabývá socializací jedince jako takového a následným socializačním procesem u dítěte v mateřské škole, který je dále podstatný pro rozvoj prosociálnosti a celkový emoční vývoj jedince. V poslední řadě …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of prosocial behaviour in a child in a preschool age by using stories and fairy tales containing prosocial elements. It consists of two parts. The theoretical part focus on socialization of the individual and subsequent socialization process of a child in the nursery school, which is further essential for the development of prosociality and the overall …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLECOVÁ, Dominika. Prosociální chování v příbězích dětské literatury. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5l12wr 5l12wr/2
19. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.