Jitka Nouzáková

Diplomová práce

Možnosti rozvoje prosociálního chování dětí předškolního věku

The Potential For Prosocial Behavior Of Children Preschool Age
Anotace:
Práce mapuje možnosti rozvoje prosociálního chování dětí předškolního věku metodami a postupy dle modelu Roche Olivara v podmínkách mateřské školy. Zjišťuje, zda se na základě práce v tomto směru změní morální uvažování dětí ve srovnání s těmi, na které se takto cíleně nepůsobí.Teoretická část definuje pojem prosociálnost a zabývá se možnostmi jejího rozvoje v prostředí rodiny a školy. Následuje seznámení …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM185

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 4. 2010
  • Vedoucí: Pavel Vacek
  • Oponent: Stanislav Pelcák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii