Šárka Šindelářová

Bakalářská práce

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODELOVACÍHO JAZYKA UML PŘI POPISU IS A JEHO APLIKACE NA PŘÍPADOVÉ STUDII

Potential of Unified Modelling Language usage for IS description and its application on a case study
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analýzu možností a omezení využití modelovacího jazyka UML, jakožto nástroje pro analýzu, design a implementaci informačních systémů. Hlavním cílem práce je seznámení se způsoby využití tohoto jazyka v praxi, přičemž jeden z vybraných způsobů bude přímo aplikován na případové studii ProBodyShop v rámci fáze analýzy. Dalším cílem práce je stručná charakteristika principů a …více
Abstract:
This paper deals with the possible uses of the UML language as a tool for analysis, design and information systems implementation which is being used by people involved in the process of information systems development. The main goal of this work is to become acquainted with practical methods of using the UML language whereas one of the possible ways will be applied to the "ProBodyShop" case study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Petr Vratný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23159