Bc. et Bc. Romana Siebenbürgerová

Diplomová práce

Výuka dějin umění prostřednictvím výtvarné akce - Didaktika dějin umění v 21. století

Teaching Art History through Art Events - Didactics of Art History in the 21st Century
Anotace:
Diplomová práce Výuka dějin umění prostřednictvím výtvarné akce - Didaktika dějin umění v 21. století se zabývá aplikací dějin umění do hodin výtvarné výchovy na nižším stupni gymnázii či základní škole. Práce má charakter příprav na vyučovací hodiny výtvarné výchovy, které v osmém a devátém ročníku základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií mají jednohodinovou dotaci. Výtvarná výchova …více
Abstract:
This thesis deals with the application history of art into art classes in lower secondary schools and primary schools. The paper is interested in the preparations for the lessons of art classes for eighth and ninth grade of primary school and the corresponding grades of grammar schools have a one-hour subsidy. Art classes are commonly implemented in a two-hour block every 14 days. The paper reflects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta