Bc. Denisa Solaříková

Diplomová práce

Metodické listy pro výuku dějin umění v rámci výtvarné výchovy na Gymnáziu Břeclav

Methodical Sheets for the Lessons of History of Art in the Frame of the Art Education at the Gymnázium Břeclav
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem Metodické listy pro výuku dějin umění v rámci výtvarné výchovy na Gymnáziu Břeclav se zabývá tvorbou metodických listů k vybraným tématům z dějin umění. Metodické listy poslouží k výuce základního přehledu o některých uměleckých směrech a tendencích a budou využity v rámci výtvarné výchovy v druhém ročníku na vyšším stupni gymnázia v Břeclavi. Diplomová práce vznikla …více
Abstract:
The diploma thesis entitled Methodical sheets for teaching art history in the context of art education at the Gymnázium Břeclav deals with creating of the methodical sheets for the selected topics from the history of art. The methodical sheets will be used to teach basic overview of some artistic movements and tendencies and will be used in the context of art education in the second year of the upper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta