Bc. Jaroslav MRÁZ

Master's thesis

Lokální, polynomiální a robustní filtry

Local, polynomial and robust filters
Abstract:
V této diplomové práci je čtenář stručně seznámen se standardně používanými lokálními filtry, které odhadují stav nelineárních stochastických systémů. Konkrétně se jedná o rozšířený Kalmanův filtr, unscentovaný Kalmanův filtr a diferenční filtr. Čtenář je blíže seznámen s polynomiálními filtry, jakožto filtry, které využívají znalosti vyšších momentů náhodných veličin popisujících šumy působících na …more
Abstract:
This thesis briefly introduces the reader to ordinarily used local filters which estimate the state of nonlinear systems. Namely there are extended Kalman filters, unscented Kalman filter and divided difference filter. The reader gets familiar with polynomial filters which use higher moments of random variables that cover noises affecting the system and the measurement. The simplest kind of polynomial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Accessible from:: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MRÁZ, Jaroslav. Lokální, polynomiální a robustní filtry. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd