Mgr. Adam Streck

Bakalářská práce

Estimace parametrů v diskrétních biologických modelech

Parameter estimation for discrete biological models
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poskytnou novou metodu pro automatizované prozkoumávání diskrétních biologických modelů, jejichž vlastnosti nejsou zcela specifikovány. Poskytujeme modelovací metody a algoritmy které umožňují provedení takzvané sytnézy parametrů, tedy procesu, který poskytne autorovi modelu takové hranice pro neznámé části daného modelu, že model vykazuje chování které jeho modelář požaduje …více
Abstract:
The aim of the bachelor work is to provide a new method for automated examination of discrete biological models whose behaviour is not completely specified. We provide modeling methods and algorithms that allow execution of so-called parameter synthesis, i.e., process that provides an author of a partially unknown model with boundaries for the unknown parts of the model so it exhibits behaviour the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: RNDr. David Šafránek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Jana Dražanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky