Petr WILD

Bakalářská práce

Nebezpečné odpady ze zdravotnictví v Krajské zdravotní, a. s.

Hazardous medical waste in Krajská zdravotní, a. s.
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se věnoval problematice nebezpečného odpadu vznikajícího ve zdravotnických zařízeních. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji problematice charakteristiky, legislativy a nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví. V praktické části se již věnuji nakládání s těmito odpady v konkrétní společnosti, a to ve společnosti …více
Abstract:
In this thesis, I dealt with the issue of hazardous waste generated in healthcare facilities. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I described characteristics, legislation and management of hazardous medical waste. The practical part is devoted to management of the waste in a particular society, at the Krajská zdravotní, a.s., bringing together several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILD, Petr. Nebezpečné odpady ze zdravotnictví v Krajské zdravotní, a. s.. Most, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí