Bc. Michaela ŠVECOVÁ

Diplomová práce

Odstraňování nebezpečných odpadů ze stomatologických laboratoří a ordinací v Chomutově

Removal of hazardous waste from dental laboratories and clinics in Chomutov
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vybraná stomatologická pracoviště v Chomutově a hodnotí metodiku nakládání s odpady, zvláště nebezpečnými. Posuzovala jsem nakolik se nakládání s nebezpečnými odpady shoduje s platnou legislativou a byla navržena možná vylepšení stávajících postupů odstraňování odpadů.
Abstract:
The diploma thesis focuses on selected dental laboratories in Chomutov and evaluates waste management methodology, particularly dangerous. I have judged the extent to which hazardous waste management is in line with valid legislation and possible improvements to existing waste disposal practices have been proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Michaela. Odstraňování nebezpečných odpadů ze stomatologických laboratoří a ordinací v Chomutově. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí