Alexandr GUTH

Diplomová práce

Využití a rozvoj oblasti jezera Milada, okres Ústí nad Labem

Exploitation and development of Miladalake area, district of Ústí nad Labem
Anotace:
Tématem diplomové práce je ?Využití a rozvoj oblasti jezera Milada, okres Ústí nad Labem?. Cílem práce je zachytit vývoj území kolem vznikajícího jezera a provést analýzu cestovního ruchu. Jednotlivé kapitoly se zabývají historickým vývojem oblasti, těžbou uhlí, rekultivačním a revitalizačními pracemi a problematikou financování odstraňování ekologických zátěží způsobených hornickou činností. Analytická …více
Abstract:
The theme of diploma paper is ?Exploitation and development of Miladalake area, distrikt of Ústí nad Labem. The objective is to find out the development along nascent lake and realize analysis of tourist traffic. Single chapters are engaged in historic development, coal mining, reclamation and revitalizaction effort and questions of financing of removing ecological loads cause by mining aktivity. Analytic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GUTH, Alexandr. Využití a rozvoj oblasti jezera Milada, okres Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická