Bc. Boris Frešo

Bakalářská práce

Čínska občianska vojna: obraz reforiem v školstve Čínskej ľudovej republiky v učebniciach dejepisu na obdobie 1945-1949

The Chinese Civil War: A Reflection of Education Reforms in People's Republic of China on History Textbooks Regarding the Period 1945-1949
Abstract:
The thesis aims to find out the way of how is the last phase of the Chinese Civil War between 1945 and 1949 presented in Chinese textbooks of modern history. Firstly, the paper analyses the reforms in education in People`s Republic of China from founding the republic until 2003. After, it seeks the impact of those reforms in the two of modern history textbooks which had been issued within the last …více
Abstract:
Cieľom práce je zistiť akým spôsobom konštruujú čínske učebnice moderných dejín obdobie poslednej fázy Čínskej občianskej vojny medzi rokmi 1945 a 1949. Práca najprv analyzuje školské reformy v ČĽR od vzniku republiky až do roku 2003. Následne hľadá ich vplyv v dvoch čínskych učebniciach moderných dejín, ktoré boli vydané v rozmedzí 30-ich rokov. Zároveň je výklad dejín podľa učebníc porovnávaný s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny