Martina Hejzlarová

Bakalářská práce

Non-verbal Communication in Malaysia: Gestures and Facial Expressions at Business Meetings and Negotiations

Non-verbal Communication in Malaysia: Gestures and Facial Expressions at Business Meetings and Negotiations
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of non-verbal communication at business meetings and negotiations in Malaysia. The work is focused not only on Malaysian culture but also on Chinese and Indian culture as they are part of Malaysian civilization as well. The aim of this thesis is to present specific aspects and differences in non-verbal communication and make recommendations on how to communicate …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou neverbální komunikace při obchodních schůzkách a vyjednáváních v Malajsii. Nezaměřuje se však jen na kulturu malajskou, ale i na kulturu čínskou a indickou, neboť jsou také neodlučitelnou součástí malajské civilizace. Cílem této bakalářské práce je odhalit specifické aspekty a odlišnosti dané neverbální komunikace a navrhnout doporučení na její využití v obchodním …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hejzlarová, Martina. Non-verbal Communication in Malaysia: Gestures and Facial Expressions at Business Meetings and Negotiations . Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi