Lucie Kořánová

Diplomová práce

Zpětný odběr přenosných baterií v Žatci

Backward Taking Portable Batteries in Žatec
Anotace:
Diplomová práce popisuje systém zpětného odběru použitých baterií, vyplývající ze zavedení tzv. principu zodpovědnosti výrobců do České legislativy. Zaměřuji se na systém zpětného odběru v Žatci, analýzu jednotlivých míst zpětného odběru a na průzkumu povědomí domácností o systematickém sběru a recyklaci použitých baterií a akumulátorů. Cílem je identifikovat nejvhodnější nástroje a možnosti pro zvýšení …více
Abstract:
The graduation thesis describes the system of used battery return resulting from so called The Principle Of Producers´ Responsibility implemented to the Czech legislation. It is focused on the used battery return in Žatec - I analyse individual places for refuse collection, household awareness of systematic collection and salvage procedure/recycling of used batteries and accumulators. The purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Petr Barannikov

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin

Práce na příbuzné téma