Bc. Jiří Petráš

Bakalářská práce

Laboratorní izolace a kultivace zoonotického mikroorganismu Borrelia burgdorferi sensu lato

Laboratory isolation and cultivation of the zoonotic microorganism Borrelia burgdorferi sensu lato
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje izolaci a kultivaci spirochet Borrelia burgdorferi sensu lato. Tyto gramnegativní mikroaerofilní bakterie se v poslední době vyskytují se stále větší prevalencí a mohou vyvolat závažné multisystémové onemocnění zvané Lymeská borrelióza. Bbsl může při infekci hostitele způsobit chronickou artritidu, kardiální problémy a zasahuje dokonce i centrální nervovou soustavu. …více
Abstract:
This thesis deals with the isolation and cultivation of spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato. These Gram-negative microaerophilic bacteria have been increasingly prevalent in recent years and may cause a severe multisystemic disease called Lyme disease. Bbsl can cause chronic arthritis, cardiac problems, and even affect the central nervous system. Therefore, research on this pathogen is essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.