Monika JAVORKOVÁ

Master's thesis

Medical research online: the genre of research article abstract

Medical research online: the genre of research article abstract
Abstract:
This diploma thesis focuses on online English research article abstracts. The thesis has two main parts: the first offers the theoretical introduction into the structure and methodology of the work, also focusing on the typical features of research articles and their abstracts and the difference between the standard printed and online version; the second part is the genre analysis focusing on the rhetorical …more
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá abstrakty anglických odborných lékařských článků publikovaných online. Práce má 2 hlavní části: první poskytuje teoretický úvod do struktury a metodologie žánru, představuje typické rysy odborných článků a jejich abstraktů a rozdíly mezi tradiční tištěnou a elektronickou verzí; druhá část je žánrová analýza zabývající se rétorickými rysy a prvky neosobního charakteru …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAVORKOVÁ, Monika. Medical research online: the genre of research article abstract. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta