Monika JAVORKOVÁ

Diplomová práce

Medical research online: the genre of research article abstract

Medical research online: the genre of research article abstract
Abstract:
This diploma thesis focuses on online English research article abstracts. The thesis has two main parts: the first offers the theoretical introduction into the structure and methodology of the work, also focusing on the typical features of research articles and their abstracts and the difference between the standard printed and online version; the second part is the genre analysis focusing on the rhetorical …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá abstrakty anglických odborných lékařských článků publikovaných online. Práce má 2 hlavní části: první poskytuje teoretický úvod do struktury a metodologie žánru, představuje typické rysy odborných článků a jejich abstraktů a rozdíly mezi tradiční tištěnou a elektronickou verzí; druhá část je žánrová analýza zabývající se rétorickými rysy a prvky neosobního charakteru …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORKOVÁ, Monika. Medical research online: the genre of research article abstract. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta