Bc. Dominika Černá

Diplomová práce

Využití H/D výměny ke studiu strukturních změn proteinového komplexu Tomm34 a Hsp70/90

Utilization of H/D exchange method to study structure changes of protein complex Tomm34 and Hsp70/90
Anotace:
Cílem diplomové práce byla analýza interakce proteinu Tomm34 s peptidy Hsp70/Hsp90 metodou H/D výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Dílčími cíli bylo: (1) optimalizovat přípravu vzorku pro H/D výměnu, (2) provést peptidové mapování proteinu Tomm34 a (3) popsat jeho strukturu. Prvním krokem byla optimalizace přípravy vzorku pro H/D výměnu. Experimentálně bylo stanoveno množství přidávaného …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze interactions between protein Tomm34 and Hsp70/Hsp90 peptides by H/D exchange coupled to mass spectrometry. Partial aims were to (1) optimize sample preparation for H/D exchange, (2) perform peptide mapping for protein Tomm34 and (3) describe its structure. The first step was optimization of sample preparation for H/D exchange. Amount of glycin which was used for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Dominika. Využití H/D výměny ke studiu strukturních změn proteinového komplexu Tomm34 a Hsp70/90. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů