Mgr. Eva Růčková, Ph.D.

Disertační práce

Analýza chaperonového systému Hsp70/Hsp90 v nádorových buňkách

Analysis of the Hsp70/Hsp90 chaperone system in cancer cells
Anotace:
Zvýšená aktivita chaperonového systému je charakteristickým znakem nádorových buněk, avšak způsob regulace jeho aktivity dosud není detailně objasněn. Činnost chaperonu Hsp90 je řízena mimo jiné interakcemi s ko-chaperony, a proto jsme u nádorových buněčných linií a u panelu kolorektálních nádorů stanovovali úroveň exprese Hsp70, Hsp90 a ko-chaperonů HOP a CHIP. Následně jsme analyzovali souvislost …více
Abstract:
Activation of the chaperone system is a characteristic of cancer cells, however the mechanism of such upregulation is not known yet. The regulation of chaperone activities involves their interactions with co-chaperones; therefore we investigated the expression of Hsp70, Hsp90 and their co-chaperones HOP and CHIP in cancer cell lines and primary cancers. We confirmed that transcription of Hsp70, Hsp90 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta