Bc. Dominika Černá

Master's thesis

Využití H/D výměny ke studiu strukturních změn proteinového komplexu Tomm34 a Hsp70/90

Utilization of H/D exchange method to study structure changes of protein complex Tomm34 and Hsp70/90
Abstract:
Cílem diplomové práce byla analýza interakce proteinu Tomm34 s peptidy Hsp70/Hsp90 metodou H/D výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Dílčími cíli bylo: (1) optimalizovat přípravu vzorku pro H/D výměnu, (2) provést peptidové mapování proteinu Tomm34 a (3) popsat jeho strukturu. Prvním krokem byla optimalizace přípravy vzorku pro H/D výměnu. Experimentálně bylo stanoveno množství přidávaného …more
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze interactions between protein Tomm34 and Hsp70/Hsp90 peptides by H/D exchange coupled to mass spectrometry. Partial aims were to (1) optimize sample preparation for H/D exchange, (2) perform peptide mapping for protein Tomm34 and (3) describe its structure. The first step was optimization of sample preparation for H/D exchange. Amount of glycin which was used for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Černá, Dominika. Využití H/D výměny ke studiu strukturních změn proteinového komplexu Tomm34 a Hsp70/90. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická