Tomáš Beňas

Diplomová práce

Sanace dna zbytkové jámy a uhelných řezů velkolomu ČSA

The redevelopment of the bottom of the residual hole and coal incisions of the coal pit ČSA
Anotace:
Diplomová práce charakterizuje požadavky na sanaci zbytkové jámy lomu Československé armády Litvínovské uhelné společnosti, a.s. Jedná se o zejména o problematiku překrytí a utěsnění dna a svahů lomu, výběr vhodných zemin a způsobu jejich těžby a přepravy s ohledem na předpokládanou vodní rekultivaci dna lomu. Práce bilancuje i objem a požadavky na kvalitu vody plánovaného jezera. Je rovněž nastíněna …více
Abstract:
This thesis describes the requirements for redevelopment of the residual pit of CSA colliery owned by Litvínovská uhelná,a.s. The text deals, in particular, with question of overlap and sealing of the bottom and of the slopes of the colliery, then the thesis explains the way of selection of an appropriate soil and also the way of it´s exploitation, means of transportation with respect to expected water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Václav Urban

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava