Bc. Miroslav VARGA

Diplomová práce

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji

Possibilities of using hydric recultivation during restoration landscape affected by the brown coal mining with an example of actions realized in the Usti region
Anotace:
Záměrem této diplomové práce je popsat rekultivace obecně a vzájemně porovnat hydrickou s ostatními druhy rekultivací. Diplomová práce je zaměřena především na hydrickou (vodní) formu rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí. Proto byl za zájmovou oblast vybrán Ústecký kraj, kde jsou již první praktické zkušenosti s touto formou rekultivací. Blíže se věnuji hlavně jezeru Most a jezeru Chabařovice.
Abstract:
The aim of this thesis is to give a general description of reclamation and to compare it with the other types of hydric reclamation. The thesis is focused on hydric (wet) form of reclamation of residual pits after coal mining. Therefore I chose Usti region as the area of ??interest, thus the area with the very first practical experience with this form of reclamation. Mostly I am focusing on lake Most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Miroslav Kravka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARGA, Miroslav. Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí