Jakub Janů

Diplomová práce

Vícekriteriální analýza indexu lidského rozvoje

Multicriteria analysis of the Human Development Index
Anotace:
Diplomová práce popisuje problematiku kvantitativního vyjádření kvality života. Pro tento účel je použit jeden z nejrozšířenějších ukazatelů kvality života - Index lidského rozvoje. V práci jsou popsány jeho základní charakteristiky, způsob výpočtu, jeho výhody a nedostatky. Jedním z cílů práce je eliminovat nedostatky výpočtu HDI pomocí alternativního způsobu výpočtu. Pro tyto účely jsou aplikovány …více
Abstract:
Diploma thesis describes the problem of quantitative expression of the quality of life. For this purpose is used one of the most widespread indicators of quality of life - Human Development Index. This paper describes its basic characteristics, method of calculation, its advantages and drawbacks. One of the objectives of this paper is the elimination of these shortcomings by alternative method of calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Vlasta Střížová
  • Oponent: Josef Jablonský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44047