Barbara Pánková

Diplomová práce

Analýza úrovně kvality života pomocí shlukové analýzy a porovnání s Human Development Indexem

Analysis of the Quality of life using cluster analysis and comparison with the Human Development Index
Anotace:
Kvalita života je v dnešní době často skloňovaným tématem. Při vymezování tohoto pojmu však panuje nejednoznačnost a nejednotnost, jelikož neexistuje ani všeobecně přijímaná definice, ani teoreticky propracovaný model. Nicméně, i přes tento fakt je úroveň lidského života v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat. Sledováním kvality života pomocí různých indikátorů se zabývá celá řada světových …více
Abstract:
Nowadays quality of life is often discussed topic. In defining this term, there is considerable ambiguity and disunity, since there is no universally accepted definition, nor theoretically sophisticated model. However, despite this fact, the level of quality of life is currently one of the most discussed topic. Monitoring the quality of life by using a variety of indicators are engaged in several international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Martina Miskolczi
  • Oponent: Jana Langhamrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52681