Bc. Hana Votradovcová

Diplomová práce

Arabské jaro a Fukuyamův konec dějin

The Arab Spring and the End of History by Francis Fukuyama
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem teorie konce dějin amerického sociálního vědce Francise Fukuyamy a fenoménem arabského jara. Fukuyamova teze o vítězství ideje liberální demokracie je zkoumána v empirickém kontextu nedávných revolucí arabského jara. Cílem je zodpovědět výzkumnou otázku, zdali lze "arabské jaro" interpretovat jako historickou událost neodporující Fukuyamově konceptu konce dějin? Fukuyamova …více
Abstract:
The “end of history” theory by the American social scientist Francis Fukuyama and the phenomenon of the Arab Spring are the two leading topics of this thesis. Fukuyama’s argument about the victory of the liberal democracy’s idea is examined in the context of the recent Arab spring revolutions. The objective of this thesis is to answer the research question: „Is the ‘Arab spring’ interpretable as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy