Romana Kupcová

Bachelor's thesis

Kde chtějí žít?: Budoucnost druhé generace Vietnamských migrantů v České republice

Where they want to live?: The future of the Vietnamese second generation in the Czech Republic
Abstract:
Ve své práci se zabývám druhou generací vietnamských migrantů v České republice – konkrétně tím, kde chtějí žít. Teoretická východiska tvoří výpovědi druhé generace migrantů v jiných zemích, kde se primárně zaměřuji na jejich transnacionální chování a motivy k návratu. Ta je pak výchozím materiálem k vlastnímu kvalitativnímu výzkumu, ve kterém provádím tři polostrukturované rozhovory s Vietnamci jeden …more
Abstract:
This paper concerns the second-generation Vietnamese migrants in the Czech Republic – where they want to live. The theoretical introduction is based on the testimony of the second-generation migrants in other countries, where I focus primarily on their transnational behaviour and motives for return. This is the starting point for my qualitative research, in which I conduct three semi-structured interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Paul

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií