Bc. Blanka Matějková

Diplomová práce

Vymezení pojmu cílová skupina senioři

Definition of the target group concept - seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá důsledky populačního stárnutí obyvatelstva pro segmentaci spotřebitelského trhu s důrazem na cílovou skupinu senioři. V teoretické rovině diplomová práce vymezuje pojem senior a souvislosti spojené se stářím a stárnutím člověka. Analyzuje zvláštnosti marketingové komunikace zaměřené na tuto cílovou skupinu. Zabývá se společenským vnímáním segmentu třetího věku a věnuje se …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the consequences of population aging for the segmentation of the consumer market emphasizing the target group of seniors. On a theoretical level, the diploma thesis specifies the term ‘senior’ and its connections to old age and the process of human ageing. The thesis analyses marketing communications specifics in relations to this segment. It deals with the social perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní