Bc. Tereza Drtinová

Master's thesis

Online marketing pro online supermarket

Online Marketing for Online Grocery Store
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovým plánováním pro poměrně nový obor prodeje potravin přes internet. První část práce je věnována analýze literatury a současných marketingových aktivit v oboru. V praktické části je navržena vzorová metodologie postupu tvorby online marketingového komunikačního mixu pro start up online supermarketu. Práce respektuje aktuální situaci v daném oboru a možnosti propagace …more
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing plans for a relatively new branch of online grocery. The theoretical part of the dissertation is dedicated to literature analysis and current marketing activities in the field. In the practical part has proposed a model methodology for creating an online communication mix for an online supermarket start-up. The work respects the current situation in the given …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: MSc Mirela Moldoveanu
  • Reader: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní