Bc. Jan SOVADINA

Master's thesis

Novela zákona č. 359/1999 Sb. a blaho dítěte

Amendment to the Act NO. 359/1999 Coll. and welfare of the child
Abstract:
Diplomová práce analyzuje novelu zákona o sociálně-právní ochraně dítěte. V teoretické části jsou popsány podmínky, které napomáhají naplnění potřeb dítěte. Dále je proveden rozbor změn Zákona č. 359/1999 Sb. a jeho důležitých částí. Třetí kapitola charakterizuje péči o dítě v Dětském Centru Čtyřlístek. V empirické části je provedena analýza odpovědí respondentů: pracovníků OSPOD, pěstounů a ředitelů …more
Abstract:
The Master´s thesis analyzes the Amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children. The theoretical part describes the conditions that help to meet the needs of the child. There are also analyzed the changes in the Act No. 359/1999 Coll. and its important parts. The third chapter characterizes the child care in the Children´s Center Čtyřlístek. In the empirical part there is an analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2013
Accessible from:: 19. 6. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOVADINA, Jan. Novela zákona č. 359/1999 Sb. a blaho dítěte. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5o91lq 5o91lq/2
19. 6. 2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.