Theses 

Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření – Bc. Libor MAŤÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění

Bc. Libor MAŤÁK

Diplomová práce

Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření

Measurement methodology on coordinate machine and its impact on measurement results

Anotace: Diplomová práce obsahuje teoretické úvahy o vlivu metodiky měření na přesnost měření, několik praktických ověření těchto úvah a vypracování metodiky a zpracování programů pro měření dvou konkrétních součástí

Abstract: The thesis contains a theoretical consideration of the impact measurement methodologies for measurement accuracy, some practical verification of these considerations and the development of methodologies and treatment programs for measuring two specific components

Klíčová slova: SMS, CMM, metodika měření, přesnost měření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68939 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MAŤÁK, Libor. Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:39, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz