Bc. Sabina Prantová

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem v ČR

Corporate Social Responsibility the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce na téma Společenská odpovědnost firem v ČR se zabývá zmapováním stavu společenské odpovědnosti a jejím uplatňováním u vybraných společností v České republice. Společenská odpovědnost firem se představuje jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Rozsah i význam společenské odpovědnosti všeobecně roste a …více
Abstract:
Bachelor thesis on the topic of Corporate Social Responsibility in the Czech Republic is mapping the state of social responsibility and its application in selected companies in the Czech Republic. Corporate social responsibility is presented as a voluntary commitment of companies. The scope and importance of social responsibility generally grows and becomes an essential part of responsible companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Zavadilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní